Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Povinné zverejňovanie

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia zdroja tepla OU v Mudrovciach - Využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

 

PRÍLOHY:

mudrovce_vo_01_prilohy_2019.zip

 
free pokerfree poker