Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

História obce

 

Prvú písomnú zmienku o obci Mudrovce poznáme z roku 1406, aj keď historik Branislav Varsík píše, že dedina vznikla na území lipovského panstva, ktorého časť s terajšími Mudrovcami pripadla synom Alexandra už v roku 1282.

 

Predpokladá, že dedina vznikla už koncom 13. storočia. To z toho dôvodu, že sa nachádza najbližšie k niekdajšiemu feudálnemu hradu Lipovec. Je dôvodné domnievať sa, že dediny tu najskôr vznikali v blízkosti hradu, až neskôr vo vzdialenejšej oblasti.

Mudrovce teda mali úlohu podhradnej dediny, ktorá zabezpečovala hradný servis.
Záznam z roku 1406 konštatuje, že dedina mala 12 port, čiže usadlostí. Bolo zvykom, že sa sčítavali brány, ktoré viedli do hospodárskych usadlostí, ktoré mali niekoľko objektov. Porta je brána. Ak na jednu portu počítame aspoň 7 obyvateľov, Mudrovce v tom čase mali minimálne 84 obyvateľov. Porty patrili poddaným z Mudroviec Blažejovi a Marcinovi. Na vtedajšie časy to bol na poddaných slušný majetok. Z listiny sa však aj dozvedáme, že Blažej a Marcin boli zbojníkmi, teda ich majetok mohol rásť aj z tejto činnosti. Keď sa im na to prišlo, dostali sa na listinu hľadaných a prenasledovaných, takže sa už asi nenachádzali v obci.
Mudrovce sa na prvej písomnej zmienke uvádzajú pod menom Modrafalua. V tom čase boli Mudrovce vo vlastníctve Petra de Dobi a Mikuláša, syna Štefana de Vayda.
Podľa portálneho súpisu z roku 1427 bolo v obci 12 port, ktoré patrili Jurajovi Doby. V roku 1567 však Mudrovce patrili vdove po Gabrielovi Perényim a v roku 1572 ich vlastnil František Homonnay.


V roku 1567 sa však v Mudrovciach nachádzali už len 2 porty a žili tu aj štyria želiari.
Podľa súpisu mien obyvateľov Trebišovského panstva z roku 1601 vieme, že v Mudrovciach sa vyskytovali priezviská prevažne slovenské. Kontinuita slovenského obyvateľstva nebola nikdy prerušená, na rozdiel od mnohých iných dedín v Mudrovciach v 17. a 18. storočiu nedošlo k vyľudneniu. V roku 1715 sa tu nachádzalo 9 poddanských rodín. Potom však aj tu nastal istý odliv obyvateľstva, nie však úplný. V roku 1720 tu žilo päť poddaných.

 

Genéza názvu obce


1406 - Modrafalua
1427 - Madrafalva
1498 - Mudrocz
1555 - Modra
1557 - Mudra
1567 - Modra
1585 - Modra vel Modrawecz
1598 - Mudra
1601 - Mwdra, Modra
1773 - slovensky: Mudrowcze, maďarsky: Mudrócz
1808 - slovensky: Mudrovce, maďarsky: Mudrocz
1818 - slovensky: Mudrowce, maďarsky: Mudrócz
1906 - slovensky: Mudrouce

Historik Branislav Varsík uvádza, že názov obce vznikol od osobného slovanského mena Modr, ktoré sa čítalo Muder a jeho význam vychádza zo slova múdry.

 
free pokerfree poker

Štatistika

Členovia : 2
Článkov : 74
Webové prepojenia : 6
Počet zobrazení obsahu : 247228

Kto je on-line

Máme online 6 hostí