Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Dokumenty

 

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2022 (formát PDF, veľkosť 90kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2023 - 2025 (formát PDF, veľkosť 123kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2021 (formát PDF, veľkosť 632kB)

Územný plán obce Mudrovce - Záväzná časť(formát PDF, veľkosť 460kB)

Územný plán obce Mudrovce - Sprievodná správa(formát PDF, veľkosť 360kB)

Územný plán obce Mudrovce - Komplexný výkres(formát PDF, veľkosť 403kB)

Územný plán obce Mudrovce - Komplexný výkres (1:15000)(formát PDF, veľkosť 5,6MB)

Územný plán obce Mudrovce - Zásobovanie pitnou vodou, ...(formát PDF, veľkosť 327kB)

Územný plán obce Mudrovce - Zásobovanie elektrickou energiou, ...(formát PDF, veľkosť 257kB)

Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023(formát PDF, veľkosť 212kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2018 (formát PDF, veľkosť 212kB)

Sadzobník správnych poplatkov obce Mudrovce (formát PDF, veľkosť 57kB)

Povinne zverejňované informácie obce Mudrovce (formát PDF, veľkosť 51kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2019 - 2021 (formát PDF, veľkosť 42kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2018 - 2020 (formát PDF, veľkosť 42kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2017 - 2019 (formát PDF, veľkosť 74kB)

Rozpočet obce Mudrovce na roky 2016 - 2018 (formát PDF, veľkosť 74kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2018 (formát PDF, veľkosť 2MB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2017 (formát PDF, veľkosť 126kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2017 (formát PDF, veľkosť 958kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2016 (formát PDF, veľkosť 126kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2016 (formát PDF, veľkosť 958kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2015 (formát PDF, veľkosť 89kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2015 (formát PDF, veľkosť 780kB)

Záverečný účet obce Mudrovce za rok 2014 (formát PDF, veľkosť 98kB)

Výročná správa obce Mudrovce za rok 2014 (formát PDF, veľkosť 780kB)
 
free pokerfree poker