Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované faktúryČíslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Dátum vystavenia
Stránka 2 z 5
027/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
30,54 €
24.04.2012
022/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz odpadu 03/12
94,92 €
10.04.2012
023/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
22,03 €
11.04.2012
021/2012
Ing. Ľubomír Petro
údržba PC 1-3/12
45,00 €
05.04.2012
024/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
18,66 €
13.04.2012
020/2012
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
knižná publikácia
23,70 €
05.04.2012
025/2012
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
združené poist.maj.
19,61 €
13.04.2012
026/2012
Východoslovenská energetika a.s.
elektrina
230,00 €
30.04.2012
028/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz odpadu 03/12
63,49 €
03.05.2012
029/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
20,39 €
09.05.2012
030/2012
IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy
služby STP APV
83,65 €
14.05.2012
031/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
17,66 €
14.05.2012
032/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
28,74 €
25.05.2012
036/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz odpadu 05/12
63,29 €
08.06.2012
035/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
40,00 €
08.06.2012
037/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
20,32 €
12.06.2012
033/2012
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
poistenie majetku
13,88 €
01.06.2012
034/2012
Spol.obec.úrad Bidovce
záloha
15,00 €
01.06.2012
038/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s.
vodné
1,54 €
15.06.2012
040/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
34,96 €
27.06.2012
free pokerfree poker