Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované faktúryČíslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Dátum vystavenia
Stránka 3 z 5
041/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz odpadu 06/12/12
63,68 €
06.07.2012
042/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
20,64 €
10.07.2012
043/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
16,00 €
11.07.2012
039/2012
MUDr. Katarína Kyselová
lekársky posudok
35,00 €
26.06.2012
044/2012
ENROM Slovakia,s.r.o
informačné vitríny
727,80 €
16.07.2012
045/2012
Jaroslav GUĽAŠ
oprava rozhlas.ústr.
81,00 €
18.07.2012
046/2012
Východoslovenská energetika a.s.
elektrina
230,00 €
31.07.2012
047/2012
FÚRA s.r.o.
spracovanie hlásenia
14,40 €
31.07.2012
048/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
36,10 €
31.07.2012
050/2012
FÚRA s.r.o.
13.08.2012
63,49 €
13.08.2012
049/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
28,58 €
13.08.2012
051/2012
FÚRA s.r.o.
odvoz VKK
212,48 €
14.08.2012
053/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
15,00 €
15.08.2012
052/2012
WebHouse, s.r.o.
predlženie domeny
17,99 €
14.08.2012
054/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
32,53 €
27.08.2012
055/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz TKO
96,28 €
06.09.2012
057/2012
LÍPA Slovakia, s.r.o.
fotorele "ASPON"
217,00 €
10.09.2012
056/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
20,39 €
10.09.2012
058/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
15,00 €
13.09.2012
060/2012
Robin Slovakia s.r.o.
rekonštrukcia Ocú
5.364,00 €
26.09.2012
free pokerfree poker