Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované faktúryČíslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma Dátum vystavenia
Stránka 5 z 5
080/2012
FÚRA s.r.o.
vývoz TKO
63,49 €
06.12.2012
081/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
23,05 €
10.12.2012
082/2012
Spoločný obecný úrad Beniakovce
spracovanie miezd
17,66 €
10.12.2012
083/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s.
vodné
6,13 €
14.12.2012
084/2012
Združenie miest a obcí Slovenska
členské
11,68 €
14.12.2012
086/2012
Slovak Telekom a.s.
hlasové služby
39,61 €
27.12.2012
087/2012
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
prevádz. pohrebiska
79,67 €
27.12.2012
free pokerfree poker