Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované objednávkyČíslo objednávky Dátum vyhotovenia obj. Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ
001/2012
31.01.2012
001/2012
Symboly SR
0,00 €
2U s.r.o.
002/2012
28.06.2012
-
informačné vítriny
0,00 €
ENROM Slovakia,s.r.o
003/2012
11.07.2012
-
oprava rozhlas. ústredne
0,00 €
Jaroslav GUĽAŠ
004/2012
27.08.2012
004/2012
Rekonštrukcia kultúrneho domu
11.160,00 €
Robin Slovakia s.r.o.
001/2013
18.11.2013
001/2013
oprava výtlkov
0,00 €
Správa ciest KSK
001/2015
03.06.2015
001/2015
žalúzie
490,00 €
Robin Slovakia s.r.o.
002/2015
02.09.2015
002/2015
úprava terénu na cintoríne
0,00 €
Ladislav Forgáč
003/2015
20.11.2015
003/2015
revízia a čistenie komína OcÚ
0,00 €
Kecerovský mikroregión
001/2016
05.02.2016
001/2016
vlajky
0,00 €
LIM PO s.r.o.
002/2016
25.04.2016
002/2016
veľkoobjemový kontajner
0,00 €
AVE Košice s.r.o.
003/2016
15.11.2016
003/2016
monozosilovač MV 1200
0,00 €
MK Hlas s.r.o.
004/2016
16.11.2016
004/2016
čistenie a revízia komína
0,00 €
Ľ. Kostovčík
001/2017
17.04.2017
001/2017
označenie budov
0,00 €
J. SMRHOLA - OLYMP, Santovka
002/2017
25.04.2017
002/2017
veľkoobjemový kontajner
0,00 €
KOSIT a.s.
free pokerfree poker