Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
Stránka 1 z 2
Zmluva o poskytovaní služieb
Likvidácia odpadu
0,00 €
01.02.2012
01.02.2012
FÚRA s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia kultúrneho domu
11.160,00 €
04.09.2012
04.09.2012
Robin Slovakia s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
autorské práva
0,00 €
26.06.2013
26.06.2013
Slovgram
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
poistenie majetku
0,00 €
23.09.2014
23.09.2014
Generali poisľovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
oprava miestnej komunikácie
6.532,80 €
22.10.2014
22.10.2014
STRABAG s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
pripojenie k informačnému systému
0,00 €
12.02.2015
12.02.2015
DATACENTRUM
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
finančný príspevok
0,00 €
26.03.2015
26.03.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
poskytovanie služieb
0,00 €
01.06.2015
01.06.2015
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
poskytovanie údajov
0,00 €
14.07.2015
14.07.2015
Sociálna poisťovňa
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
28.09.2015
28.09.2015
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
pripojenie k informačnému systému
0,00 €
02.10.2015
02.10.2015
DATACENTRUM
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
29.10.2015
29.10.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
17.12.2015
17.12.2015
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o pripojeni
0,00 €
28.12.2015
28.12.2015
DATACENTRUM
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
10.02.2016
10.02.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
softver
250,00 €
20.04.2016
20.04.2016
TM-Servis
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odpady
0,00 €
20.06.2016
20.06.2016
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
20.10.2016
20.10.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o el. komunikácii
0,00 €
09.11.2016
09.11.2016
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o pripojení
0,00 €
30.12.2016
30.12.2016
DEUS
zmluva
Zobrazit dokument
free pokerfree poker