Kontakt

Obecný úrad Mudrovce

Mudrovce 28, 04447

055/6990305

0911661786

obec@mudrovce.sk

obecmudrovce@gmail.com

Informácia

Poverená zodpovedná osoba výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.comPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
Stránka 2 z 2
Zmluva o dielo
odpady
0,00 €
01.01.2017
01.01.2017
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
softvér
300,00 €
27.02.2017
27.02.2017
TM-Servis
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odpady
0,00 €
24.05.2017
24.05.2017
H+EKO, spol. s r.o., Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej nudzi
0,00 €
01.01.2018
01.01.2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zriadenie vecného bremena
0,00 €
27.04.2018
27.04.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
odpady
0,00 €
31.12.2018
31.12.2018
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
nakladanie s odpadmi
0,00 €
07.01.2019
07.01.2019
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
nakladanie s odpadmi
0,00 €
07.01.2019
07.01.2019
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
11.02.2019
11.02.2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia oplotenia cintorína a vstupnej
13.011,85 €
15.04.2019
15.04.2019
I.P.O.S. s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
hlasové služby
0,00 €
17.06.2019
17.06.2019
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zdravotná služba
0,00 €
18.06.2019
18.06.2019
NATWIL - MED s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie činnosti zdravotnej služby
0,00 €
18.06.2019
18.06.2019
NATWIL - MED s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie dôveryhodnej služby
0,00 €
18.09.2019
18.09.2019
Disig a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia zdroja tepla OU
30.060,00 €
29.01.2020
29.01.2020
Technology Group s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Tovar
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
0,00 €
11.01.2021
11.01.2021
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
14.317,08 €
04.10.2021
04.10.2021
ASTEX s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
free pokerfree poker